سوییت دو خوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۲ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۲ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۲ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با دو فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت استدیو شیک چهار تخته مناسب برای سه تا پنج نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۲ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۲ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۲ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۳-۵ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت دوخوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر محله تکسیم

لوازم کامل فاصله تا میدان تکسیم ۳ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم۳ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۳ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت استودیو دوتخته مناسب برای دو تا سه نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه لوازم کامل فاصله تا میدان تکسیم ۳ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم۳ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۳ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۲-۳ نفر بزرگسال و یا یک زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت استودیو دوتخته مناسب برای دو تا سه نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه بالکن دارد لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۳ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم۳ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۳ دقیقه دوربین مدار بسته دارد مناسب برای ۲-۳ نفر بزرگسال و یا یک زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما