واحد سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی هاربیه

٥ دقيقه تا مترو ٥ دقيقه تا تكسيم پياده ٥ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربين دارد

بیشتر بخوانید

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ١٠ دقيقه تا تكسيم پياده دوربين مدار بسته دارد

بیشتر بخوانید

سوییت سه خوابه مناسب برای شش تا هشت نفر محله شیشلی

١٠ دقيقه تا مترو ٢٠ دقيقه تا تكسيم پياده ١٥ دقيقه با مترو تا تكسيم دوربین مدار بسته لوازم کامل

بیشتر بخوانید

سویت دوخوابه شیک چهار تخته مناسب برای شش نفر

لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۷ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۱۰ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سویت دو خوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر

لوازم کامل فاصله تا میدان تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۱۰ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما