سویت دوخوابه شیک چهار تخته مناسب برای شش نفر

لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۷ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۱۰ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سویت شیک دوتخته مناسب برای دو نفر

لوازم کامل فاصله تا میدان تکسیم ۱۵ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم۱۵ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۱۵دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۲ نفر بزرگسال

بیشتر بخوانید

سویت دو خوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر

لوازم کامل فاصله تا میدان تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۱۰ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۱۰ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت دو خوابه شیک چهار تخته مناسب برای چهار تا شش نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۲ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۲ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۲ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۴-۶ نفر بزرگسال و یا دو زوج با دو فرزند

بیشتر بخوانید

سوییت استدیو شیک چهار تخته مناسب برای سه تا پنج نفر محله تکسیم

پنجره رو به کوچه لوازم کامل آشپزخانه مجزا فاصله تا میدان تکسیم ۲ دقیقه پیاده فاصله تا مترو تکسیم ۲ دقیقه پیاده نزدیک به مراکز خرید رفاهی فاصله تا خیابان استقلال ۲ دقیقه دوربین مدار بسته مناسب برای ۳-۵ نفر بزرگسال و یا دو زوج با یک فرزند

بیشتر بخوانید

دریافت به روز رسانی و بیشتر

اندیشه های ذهنی به صندوق پستی شما